itranslate

Klient

itranslate.sk

Zadanie

Vytvorenie micro page pre online tlmočenie

V období korona vírusu kedy bol obmedzený osobný kontakt vznikla potreba tlmočenia na diaľku. Klient chcel preto vytvoriť landing page, ktorý by mohol promovať v rámci PPC kampane.

Cieľom bolo vytvorenie jednoduchej a prehľadnej micro site, kde návštevník rýchlo a na jednom mieste nájde nie len benefity online tlmočenia, ale aj informácie o bohatých skúsenostiach klienta v oblasti tlmočenia s možnosťou kontaktovania.

realizácia